Groenne Taghaver 1182X688

BGreen-it Feste

Løsninger til festede arealer på takhager, takterrasser og terrengdekke

En takterrasse eller takhage gjør det mulig å utnytte bygningens femte fasade til et brukbart uterom i umiddelbar forlengelse av bygningen. Her kan det skapes utfoldelsesmuligheter som svarer til dem man finner på terrengnivå. Når det er tale om intensive tak til opphold, er det som regel også planlagt festede arealer i kombinasjon med de beplantede områdene. Dette kan utføres på flere måter.

 • Festede arealer utføres enten med terrasseføtter som står direkte på den vanntette membranen (eller isolering ved omvendt tak), eller så legges det ut en dreneringsmatte på den vanntette membranen (eller isolering ved omvendt tak) og så legges det ut et lag pukk med feste.

  En intensiv takhage bygges typisk opp på et omvendt tak, hvor isoleringen ligger ovenpå den vanntette membranen og beskytter denne. Dette krever ekstra oppmerksomhet og fokus på korrekt avvanning.

 • Ved oppbygging på terrasseføtter på et omvendt tak, skjer avvanningen uhindret ovenpå isoleringslaget mellom terrasseføttene. For å sikre at vann som trenger gjennom isoleringen også kan dreneres bort, legges det ut en dreneringsmatte mellom den vanntette membranen og isoleringslaget, hvis denne ikke er en drenerende isolering som for eksempel Pordrain.

 • Ved feste på oppbygget pukklag legges det ut en dreneringsmatte under pukklaget. Hvis isoleringslaget ikke er drenerende, bør det legges en dreneringsmatte både over og under isoleringslaget

  • Stabile terrasseanlegg, stier og branngate
  • Kan anlegges på semi-intensive og intensive tak
  • Oppbygging på pukklag eller terrasseføtter
  • Valgfritt belegg: tre, fliser, asfalt, gummi og grus
  • Komplett avvannings- og dreneringssystem

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.