Sedum1182x688px

BGreen-it Sedum

BGreen-it Sedum-løsningen gir et grønt tak med et flott og naturlig uttrykk med mulighet for stor artsvariasjon

Systemet er et multilagssystem som inneholder en vannholdende beskyttelsesduk, drenerings- og vannreservoarplater, filterduk samt et mineralsk basert jordsubstrat til planter som tåler tørke.

BGreen-it Sedum brukes som grønt tak på bygg med tak som har en maksimal takhelling på 10° og velges når man ønsker et frodig og variert grønt tak med stor biodiversitet som blomster i forskjellige farger sesongen igjennom. Med et jordsubstratlag på 10 cm gir BGreen-it Sedum mulighet for å gi det grønne taket et ekstra frodig utseende som samtidig øker biodiversiteten og tar opp over 50% av den årlige nedbøren. Selv i tørre perioder vil taket fremstå som grønt og frodig.

Et BGreen-it Sedumtak forbedrer bygningens klimaegenskaper, holder på vannet og øker membranens levetid. I tillegg skaper det grønne taket rom for naturen i byen og øker den estetiske verdier til bygningen. Det grønne BGreen-it Sedumtaket er ikke egnet til opphold, men tåler ferdsel i forbindelse med vedlikehold.

  • En middels lett oppbygging
  • Variert uttrykk
  • Mulighet for sedumplanter kombinert med gress og urter
  • God vannretensjon
  • Biodiversitet
  • 25 års produktgarantiGrogaranti - ved korrekt vedlikehold
  • Vekt vannmettet ca. 100-150 kg/m²
  • Systemtykkelse fra 95 mm - 135 mm
  • vannretensjon av årlig nedbør ca. 60 %
  • Maks vannopptak ca. 40-55 l/m²
  • Avløpskoeffisient (ved en 10-års hendelse) 0,33 φ
  • 1-2 gange årlig vedligeholdelse
  • BGreen-it Sedum er brandtestet til klasse BROOF (t2)
 • Tegning 11, Diadem Sedum Udført Med Færdig Sedummåtte
  • 30 mm BG sedummatte
  • 40 - 70 mm SEM jordsubstrat  150 g VLF150 filterduk
  • 25 mm dreneringsplate, Diadrain25H
  • 300 g beskyttelsesduk, VLU300
  • Vanntett og rothemmende membran av rotfast overpapp eller alminnelig overpapp + LDPE 0,4 mm rotsperrefolie
 • Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring BGreen-it Sedumtage.

  1. Skal vegetationen vandes og/eller slås?

  Vegetationen skal under normale forhold hverken vandes eller slås. BGreen-it Sedumtaget kræver derfor minimal pleje, da vegetationen består af ekstremt tørketålende og hårdføre stauder, som i deres naturlige omgivelser også trives under hårde levevilkår. I  længerevarende tørre perioder er det dog nødvendigt med vanding pga. tagets meget tynde opbygning.

  2. Hvor længe er vegetationen om at blive komplet etableret?

  Hvor længe vegetationen på et BGreen-it Sedum grønt tag er om at etablere sig, afhænger meget af omgivelserne og hvilken plantningsmetode der vælges. Benyttes der sedummåtter, fås det færdige resultat straks efter udlægning, hvorimod både sedumspirer eller sedumplugs typisk er 2-3 sæsoner om at blive fuldt ud etableret og dække hele tagfladen.

  3. Hvornår og i hvilke farver blomstrer planterne på taget?

  Hovedblomstringstiden for den klassiske sedumbevoksning er fra april til juli. Normalt vokser der 2 – 4 forskellige sedumarter på et BGreen-it Sedum grønt tag. Farverne er i hvide, gule, rosa, røde og blå nuancer, men både før og efter blomstringssæsonen er taget også et flot grønt syn.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.