Sedum Light 3000X1000px

BGreen-it Sedum light

BGreen-it Sedum Light gir et lett, ensartet og nedtonet grønt sedumtak, med en lav vegetasjon og enkel artsvariasjon

Det grønne BGreen-it Sedum Light taket benyttes på tak med takhelling på maksimalt 25°, hvor det ønskes et lett tak med lav artsvariasjon.  

BGreen-it Sedum Light består av 2 komponenter; ett lag 8,5 mm vannholdende filtduk og en 30 mm BG Premium sedummatte. Komponentene gjør installasjonen av det grønne taket både rask og effektiv. Etter utleggingen tilpasser sedumbeplantningen seg til de aktuelle forholdene og de 2-3 sterkeste artene vil deretter dominere.

Den ekstensive takvegetasjonen er ikke egnet til opphold og aktiv bruk, men sedumplantene tåler ferdsel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. BGreen-it Sedum Light krever ikke en rotsperrefolie eller rothemmende takpapp, hvis det foreligger en vedlikeholdsplan for taket.

  • Meget enkel oppbygging
  • Ensartet uttrykk
  • Ferdig sedumdekke etter utlegging
  • Minimalt vedlikehold
  • Grogaranti - ved korrekt vedlikehold
  • 1-2 ganger årlig vedlikehold
 • System tykkelse 40 mm
  Materiale, vannholdende filtduk PP/PES
  Vekt, vannmettet 45 kg/m2
  Vannretensjon av årlig nedbør ca. 40 %
  Maks. vannabsorpsjone ca. 20 l/m2
  Branntestet efter BRoof (t2)

   

 • Tegning
  • 30 mm BG sedummatte

  • Vannholdende dreneringsduk 1200 g/m²

  • Vanntett membran

 • 1. Skal vegetasjonen vannes og/eller slås?

  Vegetasjonen skal hverken vannes eller slås. Et sedumtak krever minimalt med pleie, fordi vegetasjonen består av ekstremt tørketålende og hardføre stauder, som i deres naturlige omgivelser trives under harde vilkår. Plantene har en høy regenereringsevne.

  2. Hvor lang tid tar det før vegetasjonen er komplett etablert?

  Det avhenger mye av omgivelsene og plantemetoden. Velges det sedummatter, oppnår du et ferdig resultat straks. Velges det sedumspirer eller sedumplugger, tar det typisk 2-3 sesonger før takflaten er helt dekt.

  3. Når og i hvilke farger blomstrer plantene på taket?

  Hovedblomstringstiden er fra april til juli. Blomstringssesongen kan forlenges ved å velge andre blomster. Vanligvis vokser det 7-9 forskjellige sedumarter, men også flere forskjellige urter og gress kan tilkomme. Fargene er vanligvis hvite, gule, rosa, rød og blå, men taket er også et flott syn både før og etter blomstringssesongen.

   

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.