Systemjord1182x688

Substrater til grønne tak

Næringsrike jordblandinger til grønne tak

Vi har 2 forskjellige typer vekstunderlag, som er tilpasset de forskjellige typer grønne tak. Begge typer underlag er produsert i henhold til FLL retningslinjer og analysert hver 1000 m³ for å sikre en høy, ensartet kvalitet. Alle underlag inneholder en optimal blanding av mineraler og organisk materiale, noe som sikrer at de har gode drenerings- og ventilasjonsegenskaper.

Ekstensivt jordunderlag - SEM

Jordunderlag for omfattende grønne tak som sedumtage er en næringsfattig blanding som inneholder en begrenset mengde organisk materiale.

Intensivt jordunderlag - SIM

Det intensive jordunderlaget brukes i forbindelse med beplantning av stauder, busker og trær på tak og terreng, og for jordforbedring av planteområder i terreng. Denne typen jordunderlag er næringsrik og kompakt.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.