Vector Wallgroen900x900px3

Vector Wall® Grønn

Vector Wall® Grønn - alternativ som enkelt kan integreres i landskapet

Oppbygging

Ved oppbygging av grønne vegger er det typisk plassert et UV-stabilisert geotekstil eller en biologisk vekstmatte på innsiden av frontnettet. Beplantning foregår direkte inn i veggen, forutsatt at det innbygges jord eller annet vekstmedie i de ytterste 30-50 cm. Ved planting av eføy eller lignende direkte i den ferdige skråningen, kan et UV-stabilisert geotekstil med fordel brukes som planteduk som hemmer ugressvekst.

Alternativt brukes finmaskede geotekstiler eller ekstruderte nett.

Helningen på beplantede støttemurer og skråninger bør ikke være over 70°. Eventuell beplantning i skråninger med større helning enn 70° bør skje ved foten av skråningen, med mindre et vanningsanlegg er etablert.

Biologiske vekstmatter er spesielt velegnede, dersom den ferdige skråningen skal sprøytesåes med gress. Som et alternativ kan biologiske vekstmatter med innbygd gressfrø anvendes.

Videre kan det innbygges rullegress direkte på baksiden av frontnettet. Gressbekledte skråninger med en helning på mer enn 70° krever spesielle gressarter.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.