Sedumspirer

Design utseendet til ditt grønne tak med danskproduserte sedumspirerGrønne tak kan også etableres med sedumspirer som er avklipte plantedeler fra sedumåkrene. Anvendelsen av sedumspirer er en relativt billig løsning, men hvis været er ugunstig i etableringsperioden, kan det det være forbundet med ekstra omkostninger til vanning og ettervanning. Det kan ofte være en fordel å blande sedumspirer med sedumplugger, da noen sedumarter ikke er enkle å etablere fra spirer.

​​​​​​​Etablering

EtableringSedumspirene plantes ved å drysse dem ut på substratjorden med ca. 200 g/m².  Bruk en rive for å få spirene litt ned i jordoverflaten og dekk deretter med biologisk nedbrytelig jutenett. Jutenettet holder på vannet og forhindrer erosjon fra vind og vann.  Til slutt gjennomvannes hele systemet. Deretter begynner spirene å slå røtter og under gunstige forhold vil taket være dekket av planter etter 2-3 sesonger.

Sedumspirer


Kontakte våre tekniske konsulenter

Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.

Kontakt oss på + 45 5948 9000
eller
info@byggros.com