Støttemurer og støyvoller

Vector Wall støttemurer og Monotech gabioner

Vector Wall støttemur


Med en unik evne til at kunne integreres i landskabet har Vector Wall® gabioner på få år vist sig som et særdeles attraktivt og godt alternativ til traditionelle betonstøttemure.

Monotec gabioner


Gabioner har mange bruksområder, blant annet som støttemurer og frittstående vegger, utjevning av mindre ujevnheter i terreng, rominndelinger, hagemurer samt dekorasjon av bygninger.
Kontakte våre tekniske konsulenter

Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.

Kontakt oss på + 45 5948 9000
eller
info@byggros.com