Neutrasept1182x688px

NeutraSepto'r fedtudskiller

NeutraSepto'r fedtudskiller

Med fedtsyrebestandig indvendig overflade

Udskillere i beton med lav indbygningshøjde - og en nominel kapacitet fra 2 l/s til 30 l/s.

Fedtudskilleren NeutraSepto'r er en udskiller udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281 med lav indbygningshøjde. Betonbeholdere større end Ø 800 har en godstykkelse på 120 mm, og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Produkterne er som standard godkendt til tung belastning i klasse D (40 ton).

Indvendigt har NeutraSepto'r en fedtsyrebestandig overflade med en rengøringsvenlig glat finish. Skal fedtudskilleren anvendes til rensning af ekstra aggressive miljøer, har du mulighed for at få en PE-HD inliner indvendigt.

Installation af NeutraSepto'r fedtudskiller

Denne udskiller er til nedgravning i jorden, hvilket generelt er den mest hensigtsmæssige løsning. Montagen kan med fordel udføres af lokale entreprenører. Montagestedet kan bibeholdes som overkørsel eller parkeringsplads. Tilgængeligheden til udskilleranlægget, i forbindelse med bortskaffelse af affald, er til enhver tid problemfri. Lugtgenerne under bortskaffelse er minimale.

Et prisvenligt alternativ

NeutraSepto'r er uden integreret slamfang/sandfang. Derfor SKAL du indtænke og placere et slamfang foran udskilleren. NeutraSepto'r har modsat NeutraSept fedtudskilleren ikke et stort opsamlingsvolumen, men er en billigere løsning, der f.eks. kan anvendes i:

 • Storkøkkener og kantiner
 • Hoteller og restauranter
 • Sygehuse og plejehjem
 • Slagterbutikker, delikatesser og slagterier
 • Fødevarevirksomheder

Efter fedtudskilleren kan du med fordel placere en prøveudtagningsbrønd i PP eller NeutraCheck prøveudtagningsbrønd i beton. Vi anbefaler endvidere at montere en alarm for enten overløb eller lagtykkelse.

NeutraSepto'r anvendes som en del af et udskilleranlæg med et foranliggende NeutraSed FU sandfang.

Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele:

 • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
 • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring
 • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
 • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
 • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet
 • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
 • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes

Download

 • Brochure - Neutra fedtudskillere

 • Datablad - NeutraSeptor fedtudskiller

  Datablad - NeutraSed FU sandfang

  Datablad - Alarmsystemer til fedtudskillere

 • Placering af alarmføler​ - NeutraSeptor fedtudskiller

 • Installationsvejledning - NeutraSeptor fedtudskiller

  Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion - NeutraSeptor fedtudskiller

 • Sikkerhed ved løft og transport af beton- og udskillerelementer

  Leistungserklärung - NeutraSept fedtudskiller

  CE-dokumentation - NeutraSept fedtudskiller

GA 1 1182X688

Alarmer til fedtudskillere

Vi anbefaler altid, at der til fedtudskillere tilknyttes en alarm. Alarmerne kan fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.