Soiltain Slamhaandtering1182x688

Slamhåndtering med en SoilTain geotube

SoilTain afvandingsposen er et lagersystem, der kan bruges til at afvande slam

SoilTain slamafvandingsposen dræner vandet og bevarer slampartiklerne

Slamtuberne består af et geotekstil, hvis hulrum er designet til at lade vandet dræne fra, og samtidig bevare slampartiklerne. For yderligere at forbedre afvanding, er det muligt at forbehandle slammet med et polymer-tilsætningsstof, der bidrager til, at poreåbningerne i geotekstilet ikke tilstoppes med slampartikler.

Systemet er meget fleksibelt, da tubernes dimension tilpasses efter behov. Der er flere forskellige typer af geotekstiler tilgængelige, afhængigt af behov. Du kan anvende SoilTain geotuben til forskellige slamtyper og opgaver.

Slamafvandingsposer, som SoilTain, er velegnet til mange forskellige formål, herunder

  • Dræning af slam fra spildevandshåndtering
  • Afvanding af slam fra sø-restaurering og havnesediment

Afvanding opnås i fire trin:

  1. Fyld: Geotuben fyldes med polymerbehandlet slam. Geotekstilet bevarer slampartikler
  2. Afvanding: Vandet drænes igennem geotekstilet, mens partiklerne forbliver i geotuben
  3. Fortætning: Når slammet tørrer ud, sætter den sig, og vandet bliver yderligere reduceret
  4. Fjernelse: Den tørrede slam fjernes fra geotuben, og kan fx bruges til deponering

Referencer

  • Referencer - Miljøteknik

Download

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.