Vaekstmedier 3000X1000 (1)

Vækstmedier fx FLL1 og FLL2

Konstruerede vækstmedier skaber optimale betingelser i urbane miljøer

Specialdesignet jord til etablering af grønne anlæg, grønne tage og regnvandshåndtering

Et konstrueret vækstmedie er betegnelsen for jorde, der er sammensatte og eventuelt lavet for at opnå specifikke egenskaber. Det kan f.eks. være gode vækstforhold, hydrauliske forhold, bæreevne eller lignende. Et konstrueret vækstmedie kan dog også blot være et sammensat vækstmedie, hvor man ikke nødvendigvis kender materialeegenskaberne for det. Vækstmedier er derfor ikke ens, da de kan være sammensatte med forskellige hensigter.

Konstruerede vækstmedier har den store fordel i forhold til naturlig jord, at vi har mulighed for at kende de enkelte deles oprindelse og vækstmediets egenskaber. Ved at kende data og forstå datagrundlaget for de forskellige typer vækstmedier er det muligt at stille krav til dem og deres egenskaber, og derudfra vælge det vækstmedie, der passer bedst til det enkelte projekt.

Grønne anlæg i urbane kontekster stiller krav til de vækstmedier, der benyttes

Den naturligt lejrede muldjord, som er udviklet over tid, tåler dårligt mekanisk arbejde som opgravning, flytning og belastning, da det skader den naturlige struktur i jorden og derved ændrer den naturlige lejring og i sidste ende jordens egenskaber. Derfor er muldjord udfordret og performer i mange tilfælde dårligt de første år i urbane bede som f.eks. vejbede. Det skyldes dels den maskinelt ødelagte struktur, dels de rammer, jorden skal fungere i.

Byens processer er markant anderledes end det åbne lands, og de ydre stressfaktorer som tørke, periodisk øget vandtilførsel og vægtpåvirkning arbejder mod den naturlige jords mulighed for at regenerere sig selv i urbane miljøer. Desuden har de ydre stressfaktorer en negativ indvirkning på flere nødvendige vækstegenskaber som ilt og vandforhold i jorden.

I konstruerede vækstmedier har du derimod mulighed for at tage højde for disse udfordringer og løse dem.

  • Vi har mere end 20 års erfaring med projektering, anlæg og salg af løsninger og produkter til grønne tage og regnvandshåndtering. Vi kan derfor give dig professionel rådgivning under hele processen, så du kan være sikker på, at du får det helt rigtige produkt eller løsning.

    Gå til kontakt

Find det vækstmedie der passer til dit projekt

Download regnvandshåndterings-brochure

  • Regnvandshåndtering - Brochure

Grønne byer er fremtiden

Ny opslagsbog skal bidrage tværfagligt til at gøre vores byer endnu grønnere

Landet over anlægges der grønne byrum med det formål at opsamle regnvand, øge biodiversitet og skabe glæde for byens brugere. Men anlæggene kan blive endnu mere frodige, hvis der allerede i planlægningsfasen tages højde for den jord, som beplantningen skal gro i.

Det er budskabet fra fire forfattere, der i en ny bog udfordrer byens grønne oaser fra hver deres faglige virke.

Antallet af grønne byrum er steget markant i de sidste årtier. Og det er en god nyhed, for de grønne anlæg har positiv betydning for mennesker og natur. Men byrummene kan blive endnu grønnere, og de kan holde i endnu flere år, hvis de i højere grad end tidligere anlægges med fokus på jorden – de såkaldte konstruerede vækstmedier – i stedet for et enøjet fokus på den synlige beplantning.

Udover de rent vækstmæssige egenskaber bidrager vækstmedier nemlig med en række væsentlige funktioner, hvad angår bl.a. hydraulik, filtrering og ikke mindst bæreevne.  Det er hovedbudskabet i en ny bog ”Konstruerede vækstmedier,” som er skrevet af fire forfattere, der alle arbejder professionelt med byens grønne rum hos BG Byggros: Landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund, civilingeniør Troels Edelslund Raabjerg, geotekniker Peter Randrup Nilsson og gartneriteknolog Søren Storm.

Bogstabel2 Fritlagt

Hent gratis e-bog

Bogen Konstruerede vækstmedier er et opslagsværk og et tværfagligt planlægnings- og dimensioneringsværktøj, der nedbryder grænsefladerne mellem involverede faggrupper i planlægning af grønne byrum.


Bogen giver viden om samspillet mellem basale vækstbetingelser, hydrauliske egenskaber og geotekniske teknikker i vækstmediets egenskaber.

Kontakt vores tekniske konsulenter