BG kokosnät ERO 400/740

Effektivt erosionsskydd mot vind och vatten på branta sluttningar
Effektivt skydd av nya fröskott i slänter

Kokosnätet består av 100 % kokosfiber och används till erosionsskydd i branta slänter. Efter etablering ska kokosnätet täckas med jord, flis eller annat täckmaterial.

Kokosnät används i slänter där det finns risk för vinderosion - dvs. i sandiga områden där växtligheten har svårt att få grepp och därför behöver hjälp under de första 3 - 5 åren tillväxtåren. Kokosnätet skyddar de nya groddarna från vind och väder, samtidigt som ytan är fuktig vilket är bra för tillväxten.

Även när det gäller bäckar och strandbrinkar har nyklippt gräs ofta svåra förutsättningar. Under våta perioder finns det en hög risk för markerosion, medan det i torra perioder med stark vind finns risk för uttorkning och partikelflykt. Här hjälper kokosnätet också till med att ge frön och unga växter skydd och optimala förhållanden.

  Kokosnät - effektivt mot vind och vatten på slänter
  Kokosnät - nedbrytbart erosionsskydd
  


  Fördelar

  • ​​​​​​​Kokosnät är producerade av starka kokosfiber och kan användas i branta sluttningar
  • Skyddar mot erosion från vatten och vind
  • Nedbruten efter 3-5 år
  • Nätet tar upp cirka två gånger sin egen vikt i vatten och håller därmed ytan fuktig till fördel för växternas tillväxt  
  • Växternas rötter tränger in i nätets fiber vilket stärker rötternas erosionsskyddande effekt
  • Lämnar inga oönskade rester i jorden
  • Levereras i två varianter med vikt på 400 och 740 g/m², i rullar på 1 x 20 (740g), 2 x 50 och 4 x 50 meter​​​​​


  

  När kokosnätet monteras i en slänt uppnås en fin och jämn yta samt en regelbunden tillväxt av växterna som snabbt etableras. Växternas rötter tränger in i nätets fiber, vilket stärker rötternas erosionsskyddande effekt. När kokosnätet har brutits ner är växternas rötter så starka att de skyddar mot erosion på lång sikt.

  Monteringsvägledning

  1. Jämna ut slänten
  2. Gräv en låsränna ovanför och nedanför slänten
  3. Placera nätet i rännan och lägg tillbaka jorden
  4. Spänn ut nätet (tänk på att överlappa) och placera ut ungefär 2-5 träspik per m2
  5. Efter montering ska slänten sprutsås direkt på nätet

   Kokosnät - effektivt mot vind och vatten i slänter
   


   


   


   Kontakta våra tekniska konsulter

   De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

   Kontakta oss på 0771 48 9000
   eller
   info@byggros.se