BG kokosnät ERO 400/740

Effektivt erosionsskydd mot vind och vatten på branta sluttningar
Kokosnät - effektiv erosionssäkring

Kokosnätets fördelar

  • Kokosnät av starka fiber kan användas även i branta sluttningar.  
  • Skyddar mot erosion från vatten och vind.  
  • Nätet tar upp ca två gånger sin egen vikt i vatten och håller på så sätt ytan fuktig till fördel för växternas tillväxt.  
  • Växternas rötter tränger in i nätets fiber vilket stärker rötternas erosionsskyddande effekt.
  • Lämnar inga oönskade rester i jorden.

Varför använda kokosnät?

Nysått gräs har svåra förutsättningar i sluttningar. Under våta perioder finns det risk för jorderosion och under torra perioder med stark vind finns det risk för uttorkning och partikelflykt. Kokosnätet håller på fukten och skyddar de nya groddarna under etableringsperioden. Nätet har brutits ner efter 3–5 år.

Nätet absorberar mycket vatten – flera gånger sin egen vikt – och sprutsådd kan därför vara en fördel. Kokosnätet skyddar de nya groddarna mot väder och vind och håller samtidigt ytan fuktig vilket är bra för tillväxten.

Kokosnät kan också användas i samband med erosionsskydd av bäckar och strandbrinkar. Med kokosnätet uppnås en fin och jämn yta samt en regelbunden tillväxt av växterna som snabbt etableras. Växternas rötter tränger in i nätets fiber, vilket stärker rötternas erosionsskyddande effekt. När kokosnätet har brutits ner är växternas rötter så starka att de skyddar mot erosion på lång sikt.

BG kokosnät ERO levereras som standard med en vikt på 400 och 740 g/m², i rullar på 1 x 20 (740g), 2 x 50 och 4 x 50 meter. ​​​​​​​Enkel montering av BG kokosnät ERO-400/740

1. Jämna ut sluttningen plant.
2. Gräv en låsränna ovanför och nedanför sluttningen.
3. Placera nätet i rännan och lägg tillbaka jorden.
4. Spänn ut nätet (tänk på att överlappa) och placera ut ungefär två träspett per kvadratmeter.
5. Efter montering ska sluttningen sprutsås direkt på nätet.
​​​​​​​Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på