Farum Midtpunkt

Ett unikt bostadsområde med frodiga och levande fasaderFarum Midtpunkt är ett exempel på ett extensivt sedumtak där torktåliga örter och gräs har såtts i de prefabricerade sedummattorna för att uppnå mer frodighet och liv.

Farum Midtpunkt är ett bostadsområde som kännetecknas av radhusarkitektur i flera nivåer. I samband med en större renovering önskades det att utnyttja den femte fasaden för att tillföra området mer grönska. Resultatet blev ett grönt sedumtak med vildängsväxter med en färgstark flora som kan beundras från de boendes terrasser.

Taken skulle renoveras och isoleras samtidigt vilket gav en allmän utmaning vid murkrönet som stod lägre än de gröna taken. Detta löstes genom att göra en öppen lådränna längs fasader och murkrön som samlar överflödigt vatten och leder det till utloppet. Vid lådrännans kant monterades en perforerad KLS kantlist som ramar in och håller det gröna taket på plats

Sedummattor installerades på taket

Ovanpå rotspärrsfolien LDR 400 och den fuktbevarande skyddsduken VLU 300 placerades en dränerings- och vattenreservoar med en kapacitet på ca. 12 liter vatten/m2, en filterduk VLF 150 och 10 cm jordsubstrat. Slutligen installerades färdigtillverkade BG Premium sedummattor eller sådd av sedumskott/sedumplugg.

För att få ett mer levande sedumtak eftersåddes det med vildängsfrö. Resultatet blev ett grönt tak som pryds av många örter och vilda växter som lockar till sig en mängd olika insekter och fåglar.

BG Premium sedummattor - Farum Midtpunkt


På takytan är en plantering av gräs och örter etablerad.

Byggnadens totala höjd är 120 mm. Uppbyggnaden väger 130 kg/m2 i vattenmättat tillstånd.
Extensivt sedumtak - BGreen-it


Längs ränndal har en låg sedumplantering etablerats. Den totala bygghöjden är 55 mm.

Uppbyggnaden väger 50 kg/m2 i vattenmättat tillstånd.
Extensivt sedumtak - BGreen-it sedummattor


På Farum Midtpunkts takterrass har 7 olika örter och 3 olika gräs såtts i sedummattorna.

Dessa frön gror efter ca 3-4 veckor - beroende på väderförhållanden.


Galleri
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se