Häcksaxen - ett modernt bostadsområde i Malmö

Ett BGreen-it Sedum 150 grönt tak ger naturen utrymme på toppenPå taken i bostadsområdet Häcksaxen i Malmö har ett BGreen-it sedumtak gett byggnaden ett vackert utseende som smälter in i den omgivande naturen

Taket är planterat med en mängd olika sedumarter och en fröblandning från vilda växter. Fåglar lägger sina ägg direkt i planteringen och behöver bara hoppa ut ur boet för att hitta mat.

På det vattentäta membranet har det lagts ut en uppbyggnad med rotspärrsfolie, skyddsduk och dränerings- och vattenreservoar samt filterduk och extensivt jordsubstrat.

På taket har det etablerats ett bräddutlopp i form av en utkastare, vilket rekommenderas. Om det primära utloppet täpps till eller om utloppssystemet är fullt, till exempel efter skyfall, kan bräddutloppet rädda byggnaden från vattenskador.

Utkastaren kan med fördel placeras ovanför byggnaden huvudingång. På så sätt upptäcks snabbt ett tilltäppt utlopp.

Taket och dess utlopp ska kontrolleras med jämna intervaller. I detta fall valdes en inspektionsbox som kan ligga an mot murkrönet på grund av utloppet. KSA 10 inspektionsboxen är utformad så att den kan stöta ända upp mot murkrönet. Bottenramens hörn är förpräglat och kan brytas av så att en trekantsprofil får plats.Anläggningsår: 2015

System: BGreen-it Sedum 150

Häcksaxen Malmö | BG Byggros


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se