Kokosnet 900X900px 3

BG Kokosnät mot erosion och ogräs

Effektivt erosionsskydd mot vind, vatten och ogräs på branta sluttningar

Biologiskt nedbrytbart erosionsskydd med naturliga fibrer

Kokosnätet består av 100 % kokosfiber och används till erosionsskydd i branta slänter. Efter etablering ska kokosnätet täckas med jord, flis eller annat täckmaterial.

Kokosnät används i slänter där det finns risk för vinderosion, det vill säga i sandiga områden där växtligheten har svårt att få grepp och därför behöver hjälp under de första 3 - 5 åren. Kokosnätet skyddar de nya groddarna från vind och väder, samtidigt som ytan är fuktig vilket är bra för tillväxten.

Även när det gäller bäckar och strandbrinkar har nyklippt gräs ofta svåra förutsättningar. Under våta perioder finns det en hög risk för markerosion, medan det i torra perioder med stark vind finns risk för uttorkning och partikelflykt. Här hjälper kokosnätet också till med att ge frön och unga växter skydd och optimala förhållanden.

Fördelar med kokosnät

  • Är producerade av starka 100% naturlig fiber
  • Skyddar mot erosion från vatten och vind
  • Bryts ner efter 3-5 år
  • Nätet tar upp cirka två gånger sin egen vikt i vatten och håller därmed ytan fuktig till fördel för växternas tillväxt  
  • Växternas rötter tränger in i nätets fiber vilket stärker rötternas erosionsskyddande effekt
  • Lämnar inga oönskade rester i jorden

 

Kokosnätet levereras i två varianter med vikt på 400 och 740 g/m², i rullar på 1 x 20 (740g), 2 x 50 och 4 x 50 meter​​​​​

Ladda ner

  • Erosionsskydd - Brochyr och installationsvägledning

  • BG Kokosnät - Tekniskt datablad

  • BG Kokosnet - Anbudstext

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag