Vector Wall3000x1000 3

Vector Wall® stödmurer

Vector Wall stödmurar och bullerskydd passar bra in i landskapet

Vector Wall stödmursystemet har en unik förmåga att integreras i landskapet. Det har på några få år gjort systemet till ett mycket attraktivt och bra alternativ till traditionella betongstödväggar, spontväggar och inte minst traditionellt byggda branta sluttningar och stödmurar i armerad jord.

Vector Wall består av välkända kvalitetsmaterial med lång livslängd

Vector Wall stödmursystemet består av välkända material av bästa kvalitet. Fasaden är vanligtvis ett stålnät, vars främsta funktion är att säkerställa en slät yta på den färdiga väggen. Sekundärt fungerar de främre gallerna som formsättning under installation av jord- eller grusmaterial, samtidigt som den ger skydd mot mekanisk påverkan och vandalism.

Det främre nätet hålls fast med stag som är förankrade i väggen med fasta förankringsblock/-nät. Geotextiler eller biologiska dukar används som ogräs-, tillväxt- eller separationsduk, beroende på strukturen. Total stabilitet säkerställs genom att ge horisontella lager av geon, som korsar de kritiska sprickfigurerna och säkerställer en livslängd på över 100 år.

Stor flexibilitet och en attraktiv totalkapacitet

BG Byggros utvecklade stödväggen i anslutning till offert till Köpenhamns Mini Metro 1996. Sedan dess, på grund av systemets flexibilitet och attraktiva totala kapacitet, har Vector Wall levererats och installerats i många varianter i större delen av Danmark och Sverige. Med Vector Wall på ritbordet har ny inspiration öppnats för framtida landskapsdesign.

Vector Wall - upptäck två, spännande lösningar

Läs mer om de olika typerna av Vector Wall. Vilken lösning passar bäst för ditt projekt?

 • DSC00332

  Vid uppbyggnaden av gabionväggar placeras ett tunt lager av sten på insidan av frontnätet. Detta är anpassat efter stålnätets maskdimension.

  Tjockleken på stenlagret bör maximalt vara 20-30 cm. Geotextil används som separation mellan sten och geonät.

  Vector Wall gabionmur kan byggas som ett komplett integrerat murkrön som är estetisk tilltalande.

  Gabionväggar kan konstrueras med nästan 90 graders lutning. Vid foten av sluttningen kan eventuellt murgröna, vinrankor eller liknande planteras.

 • Vector Wallgroen900x900px4

  Vid uppbyggnaden av Vector Wall Grön stödmur placeras det oftast en svart UV-stabiliserad geotextil eller biologisk växtmatta på insidan av frontnätet.

  Lutningen på planterade slänter bör normalt inte överstiga 70 °, dock kan plantering i slänter som överstiger 70 ° installeras om växterna planteras vid foten av slänten eller en bevattningsanläggning installeras.

  En genomtänkt plantering ger god effekt

  Växterna kan planteras direkt i väggen under förutsättning att det finns ett yttre lager av jord eller annat jordsubstrat på cirka 30-50 cm. När murgröna eller liknande planteras direkt i den färdigställda muren kan man med fördel använda UV-resistent geotextil för att hindra ogräs från att breda ut sig. Ett annat alternativ är att använda finmaskig geotextil eller ett utstickande nät. 

  Biologiska växtmattor är särskilt praktiska om den färdiga sluttningen ska sprutsås med gräsfrön. Alternativt kan biologiska växtmattor med inbyggda gräsfrön användas eller färdigt gräs rullas ut direkt mot frontnätets baksida. Gräsbeklädda sluttningar med en lutning på mer än 70 ° kräver speciella gräsarter. 

Ta en titt på Vector Wall stödmurssystem

Ladda ner

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag