Billede3 Taget Er Opbygget Med Hoejbede Og Speciallavede Jordsubstrater Og Draenplader

BGreen-it SEDUM 150 KG

Lummigt grönt tak med låg lutning

Tjockare växtlager ger frodigare plantering

Liksom BGreen-it SEDUM 100 KG är detta system ett flerskiktssystem, bestående av en vattentät skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarplattor, filterduk och avslutad med ett mineralbaserat jordsubstrat för torka-toleranta växter.

BGreen-it SEDUM 150 KG används på tak, med en taklutning på max 10o. Lösningen väljs när du vill ha ett frodigare sedumtak med ett större utbud av olika perenner. Det ger ett starkare och mer varierat tak, och kan göras på grund av det tjockare växtskiktet i strukturen.

Häcksaxen - ett modernt bostadsområde i Malmö

På taken i bostadsområdet Häcksaxen i Malmö gav ett BGreen-it sedumtak byggnaden ett vackert utseende som smälter in i den omgivande naturen.

Taket är planterat med en mängd olika sedumarter och en fröblandning från vilda växter. Fåglar lägger sina ägg direkt i planteringen och behöver bara hoppa ut ur boet för att hitta mat. På det vattentäta membranet har det lagts ut en uppbyggnad med rotspärrsfolie, skyddsduk och dränerings- och vattenreservoar samt filterduk och extensivt jordsubstrat.

På taket har det etablerats ett bräddutlopp i form av en utkastare, vilket rekommenderas. Om det primära utloppet täpps till eller om utloppssystemet är fullt, till exempel efter skyfall, kan bräddutloppet rädda byggnaden från vattenskador.

Utkastaren kan med fördel placeras ovanför byggnaden huvudingång. På så sätt upptäcks snabbt ett tilltäppt utlopp. Taket och dess utlopp ska kontrolleras med jämna intervaller. I detta fall valdes en inspektionsbox som kan ligga an mot murkrönet på grund av utloppet. KSA 10 inspektionsboxen är utformad så att den kan stöta ända upp mot murkrönet. Bottenramens hörn är förpräglat och kan brytas av så att en trekantsprofil får plats.

Anläggningsår: 2015

System: BGreen-it Sedum 150

Farum Midtpunkt är unikt bostadsområde med frodiga och grönskande fasader

Farum Midtpunkt är ett exempel på ett extensivt sedumtak där torktåliga örter och gräs har såtts i de prefabricerade sedummattorna för att uppnå mer frodighet och liv.

Farum Midtpunkt är ett bostadsområde som kännetecknas av radhusarkitektur i flera nivåer. I samband med en större renovering önskades man att utnyttja den femte fasaden för att tillföra området mer grönska. Resultatet blev ett grönt sedumtak med vildängsväxter med en färgstark flora som kan beundras från de boendes terrasser.

Taken skulle renoveras och isoleras samtidigt vilket gav en allmän utmaning vid murkrönet som stod lägre än de gröna taken. Detta löstes genom att göra en öppen lådränna längs fasader och murkrön som samlar överflödigt vatten och leder det till utloppet. Vid lådrännans kant monterades en perforerad KLS kantlist som ramar in och håller det gröna taket på plats

Sedummattor installerades på taket

Ovanpå rotspärrsfolien LDR 400 och den fuktbevarande skyddsduken VLU 300 placerades en dränerings- och vattenreservoar med en kapacitet på ca. 12 liter vatten/m2, en filterduk VLF 150 och 10 cm jordsubstrat. Slutligen installerades färdigtillverkade BG Premium sedummattor eller sådd av sedumskott/sedumplugg.

För att få ett mer levande sedumtak eftersåddes det med vildängsfrö. Resultatet blev ett grönt tak som pryds av många örter och vilda växter som lockar till sig en mängd olika insekter och fåglar.

Vitus Bering, En extensivt takträdgård med sedumplantor och gräs i Horsens

Vitus Bering i Horsens är ett exempel på byggandet av en takträdgård med terrasser och växter. Tillväxtskiktet består av ett lätt jordsubstrat. Byggnaden har ett BGreen-it Sedum 150 kg grönt tak och strukturen är uppbyggd enligt sex steg nedan.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag