Miljö- och signalnät

Miljö- och signalnät för kartläggning och synliggörande av förorenad mark
I Sverige finns det tyvärr många exempel på att industrin har förorenat marken. Det senaste tillkännagivandet av lagen om förorenad mark kräver att dessa områden kartläggs och synliggörs.

Det kan göras med BG Byggros lätta, specialdesignade miljö- och signalnät som kan byggas in i separationsskiktet på förorenade områden. Miljönätet rullas ut när den förorenade jorden har körts bort för att markera hur djup utgrävning som gjorts. Samtidigt separerar miljö- och signalnätet den gamla och förorenade jorden från den nyanlagda jorden.

Fördelar med att använda miljö- och signalnät

  • Miljö- och signalnäten är oförstörbara
  • Resistenta mot den kemiska och biologiska påverkan som normalt förekommer i naturen
  • Tillåter genomträngning av vatten och näringsämnen
  • Genombryts inte vid utgrävning, utan slits i trådar


Miljö- och signalnät för synliggörande av förorenad jord

Galleri
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se