Plantex Platinium Solar Installation 1182X688 Px

Plantex® Platinium Solar ogräsduk

Skydda solcellsanläggningar och andra tekniska anläggningar från ogräs

Plantex® Platinium Solar ger långsiktigt skydd av solenergi-investeringar

För att solcellsanläggningar och andra tekniska anläggningar ska kunna fungera optimalt är det viktigt att solpanelerna hålls fria från oönskat ogräs och växter som kan skugga solljuset. Här kommer Plantex® Platinium Solar in i bilden. Fiberduken är en speciell variant av Plantex® Platinium, med ännu bättre UV-resistens.

Med fiberduken minskar underhållet av områdena runt solcellsanläggningen avsevärt och du undviker att ogräs skuggar solpanelerna. Således kan solenergin utnyttjas maximalt. Fiberduken har en diskret mörkgrön färg och kan förbli avtäckt efter installationen.

Med ytterligare oorganisk täckning (som grus) kommer Plantex® Platinium Solar att garantera optimal energieffektivitet under hela anläggningens livstid. Behovet av att använda herbicider elimineras medan fiberdukens vatten- och luftgenomtränglighet bidrar till att bibehålla markhälsa, stabilitet och dränering. Fiberdukens effektivitet har testats och bevisats genom tester som utförts under många år.

Effektiv, unik och miljövänlig ogräsbekämpning med omedelbara resultat

När Plantex® Platinium Solar har installerats korrekt på ett område som är attackerat av invasiva växter, kan dess fördelar nyttjas omedelbart och i många år framöver. Fiberduken ger en yta fri från oönskad växtlighet och som är enkel att underhålla. Detta gäller i motsats till herbicider eller mekanisk bekämpning som bara hjälper en begränsad tid, och som kräver regelbundet underhåll.

Fördelar med att använda Plantex® Platinium Solar ogräsduk

 • En effektiv miljövänlig lösning mot aggressiva och invasiva växter
 • En snabb och enkel installation, och därefter minimalt underhåll
 • Enormt stark och mycket motståndskraftig mot UV-nedbrytning och mot skador vid installation
 • DuPont™ lämnar 8 års produktgaranti när duken installeras utan täckmaterial och 35-årig täckning
 • En kemikaliefri lösning enligt europeiska och brittiska direktiv gällande reduktion och eliminering av herbicider
 • Ger en sund, stabil och biologisk mångfald som luft, näringsämnen och vatten kan passera genom

Plantex® Platinium Solar har ingen negativ effekt på jordens naturliga egenskaper

Plantex® Platinium Solar ger ett effektivt skydd mot invasiva växter, samtidigt som den förblir permeabel för luft, vatten och näring. Jordens naturliga balans bevaras och den  biologiska mångfalden bibehålls. Dessutom behöver installatören inte oroa sig för att dränera det täckta området eller den hydrostatiska tryckskillnaden. 

När Plantex® Platinium Solar används utan täckmaterial varar garanteras effektivitet i 8 år och upp till 35 år när den täcks av en toppbeläggning (förutsatt att Dupont ™ installationsguide följs korrekt).

Enkel och snabb installation

Plantex® Platinium Solar finns i bredderna 2,5 och 5 meter. 5-metersbredden är speciellt lämplig för att täcka stora områden då det blir färre skarvar. Jämfört med plastmembran har produkten enastående draghållfasthet, vilket är en viktig egenskap, speciellt under installationen.

Plantex® Platinium Solar installeras snabbt och enkelt . För att säkerställa optimal effektivitet måste lämpliga installationsanvisningar följas. Sektioner sammanfogas antingen med hjälp av Plantex® Performance Tape eller med termisk svetsning som är den rekommenderade metoden. Vi på Byggros erbjuder uthyrning av svetsmaskin.

Ladda ner

 • Plantex Platinium Solar - Broschyr

  Plantex - Landscape Guidebook

 • Plantex Performance Tape - Tekniskt datablad

 • Plantex Platinium - Installationsguide

  Plantex Platinium - Installationsguide, termisk svetsning

  Plantex Platinium - Garantivillkor

 • DuPont Plantex - EPD Miljövarudeklaration

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag