BGreen-it gröna tak - satsa på hållbarhet

BGreen-it erbjuder helhetslösningar för gröna tak, sedumtak och takträdgårdarI dag ställs det höga krav på hållbarhet och CO2-neutralitet i samband med byggnation. Efterfrågan på gröna, miljövänliga tak har därför ökat.
Gröna tak, även kallade sedumtak, är klimatvänliga och ger större biologisk mångfald i städer. Ett grönt tak med en varierad sedumvegetation är både vackert och praktisk, samtidigt som regnvattnet hanteras lättare. Det kan absorbera hälften av allt regnvatten och avlasta avloppssystemen. Gröna tak kan konstrueras på hus med platta tak eller låga takhöjder.

Få professionell rådgivning vid byggnation av gröna tak

Våra BGreen-it gröna taklösningar är ett komplett system för både extensiva och intensiva gröna tak, takträdgårdar och takodlingar. Byggros erbjuder professionell hjälp under hela processen, från inledande planering, detaljprojektering till montering. Vi har således kompetensen att hjälpa och rådgöra både före, under och efter etableringen av gröna tak.

Läs mer om våra gröna taklösningar, eller kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta det optimala gröna taket för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
Systemuppbyggnad


Här finner du systemlösningar för uppbyggnad av gröna tak, sedumtak och takträdgårdar

Systemkomponenter


Systemkomponenter för uppbyggnad av ett grön tak, sedumtak eller grästak samt takträdgård

Sedummattor och sedumväxter

Här finner du prefabricerade sedummattor, sedumpluggar och sedumspiror till ditt gröna tak eller sedumtak


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se