Vector Wall®

Vector Wall stödmurar och bullerskydd - ett komplett systemVector Wall stödmursystemet har en unik förmåga att integreras i landskapet. Det har på några få år gjort systemet till ett mycket attraktivt och bra alternativ till traditionella betongstödväggar, spontväggar och inte minst traditionellt byggda branta sluttningar och stödmurar i armerad jord.

Vector Wall - välkända kvalitetsmaterial som ger lång livslängd

Vector Wall stödmursystemet består av välkända material av bästa kvalitet. Fasaden är vanligtvis ett stålnät, vars främsta funktion är att säkerställa en slät yta på den färdiga väggen. Sekundärt fungerar de främre gallerna som formsättning under installation av jord- eller grusmaterial, samtidigt som den ger skydd mot mekanisk påverkan och vandalism.Det främre nätet är hålls fast med stag som är förankrade i väggen med fasta förankringsblock/-nät. Geotextiler eller biologiska dukar används som ogräs-, tillväxt- eller separationsduk, beroende på strukturen. Total stabilitet säkerställs genom att ge horisontella lager av geon, som korsar de kritiska sprickfigurerna och säkerställer en livslängd på över 100 år.

Stor flexibilitet och en attraktiv totalkapacitet

Byggros utvecklade stödväggen i anslutning till offert till Köpenhamns Mini Metro 1996. Sedan dess, på grund av systemets flexibilitet och attraktiva totala kapacitet, har Vector Wall levererats och installerats i många varianter i större delen av Danmark och Sverige. Med Vector Wall på ritbordet har ny inspiration öppnats för framtida landskapsdesign.
​​​​​​​

Vector Wall® Gabion


Vector Wall med stenfyllning och fullt integrerat murkrön

Vector Wall® Grön


Vector Wall Grön - alternativet som enkelt integreras i landskapet

Vector Wall® Trämur


Ett flexibelt stödväggsystem med vacker träfasadbeklädnadKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se