Vitus Bering, Horsens

En extensivt takträdgård med sedumplantor och gräsVitus Bering i Horsens är ett exempel på byggandet av en takträdgård med terrasser och växter. Tillväxtskiktet består av ett lätt jordsubstrat. Byggnaden har ett BGreen-it Sedum 150 kg grönt tak och strukturen är uppbyggd enligt sex steg nedan.

Byggros referensprojekt - Vitus Bering


1. Klar för etablering

Takpappen är färdigsvetsad. Test på densiteten görs och taket är godkänt för etablering.
Byggros referensprojekt - Vitus Bering


2. Uppbyggnad av lager

Den bruna skyddsduken VLU 300 är utlagd. Till höger är den första raden av Diadrain 25 dränerings- och vattenreservoarplattor täckta av filterduken VLF 150.
Byggros referensprojekt - Vitus Bering


3. Jordsubstrat läggs ut

Jordsubstratet och plattorna i mitten är under etablering.

Till dränering under plattorna har Drain 10 Geo valts.
Byggros referensprojekt - Vitus Bering


4. Taket är färdigt

Nu ska bara det sista jordsubstratet läggas ut så att sedumspirorna därefter kan strös ut.Byggros referensprojekt - Vitus Bering


5. Slutförande enligt ritningar

Ytan är förberedd och sten läggs ut enligt ritningar.
Byggros referensprojekt - Vitus Bering


6. Genomvattning av systemet

Efter sådd vattnas jorden för att fylla upp vattenreservoaren.

Vid relativt gynnsamma förhållanden, kommer det att finnas en väletablerad grön sedummatta redan efter den första säsongen.Kontakta våra tekniska konsulter som hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt gröna tak. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
​​​​​​​Galleri
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se