Extensiva och intensiva gröna takIntensiva gröna tak - takterrasser med buskar, rabatter och gräsmattor kräver regelbunden bevattning, gödning och annat underhåll och kategoriseras därför som intensiva pga. att de är "arbetsintensiva".

Gröna tak byggda i marknivå över exempelvis underjordiska parkeringshus och liknande kan bära ett så pass tjockt jordlager att man kan plantera träd på dem. Se våra gröna Diadem 750 tak för ytterligare information om intensiva gröna tak.

Semi-intensiva gröna tak - också kända som halvintensiva tak. Är en enklare variant av de intensiva gröna taken på vilka man kan plantera basväxter och buskar. Perfekt för att skapa gröna livsrum på tak i tätbebyggda områden. Se våra gröna Diadem 350-tak för ytterligare information om semi-intensiva gröna tak.

Extensiva gröna tak - sedumtak är den vanligaste varianten av extensivt tak. Det finns dock även andra typer av plantering som ingår i kategorin extensiva tak, däribland gräs- och örtväxter.

Gemensamt för extensiva gröna tak är att de kräver ett mycket tunt jordlager och endast begränsat underhåll. Normalt så behöver de rensas från ogräs och gödslas 1-2 gånger per år. De extensiva taken kan man normalt ej beträda annat än för underhåll. Se våra gröna Diadem 50, Diadem 100, Diadem 150 samt DiaCell tak för ytterligare information om extensiva gröna tak.​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka