Extensiva och intensiva gröna takIntensiva gröna tak - Detta är typiska BGreen-it takträdgårdar vilket innebär takterrasser med buskar, rabatter och gräsmattor som kräver regelbunden bevattning, gödning och annat underhåll. Dessa kategoriseras som intensiva på grund av att de kräver relativt mycket underhåll.

Intensiva tak har en uppbyggnad på cirka 300-1000mm och är tänkta att skötas och användas som konventionella trädgårdar på mark, där växterna sköts individuellt precis som om de var planterade i en växtbädd på marknivå.

Gröna tak byggda i marknivå över exempelvis underjordiska parkeringshus och liknande kan bära ett så pass tjockt jordlager att träd kan planteras på denna yta. Läs mer om uppbyggnaden av våra intensiva gröna lösningar med BGreen-it takträdgårdar.


Semi-intensiva gröna tak - också kända som halvintensiva tak. Semi-intensiva gröna tak är namnet på olika tak, som ligger i området mellan de intensiva och extensiva taken. Växtskiktet är medeltjockt (ca. 100-200mm) och urvalet av växtmedier är därför begränsat jämfört med de intensiva taken. Taket lämpar sig mycket väl för gräs och växter som endast kräver grundläggande underhåll och bevattning.

Den semi-intensiva taklösningen väljs oftast för stadsmiljöer för att skapa grönområden och en utomhusmiljö där det är tillåtet att vistas på taket eller på takterrassen. Läs mer om systemuppbyggnader för ytterligare information om semi-intensiva gröna tak.


Extensiva gröna tak - sedumtak är den vanligaste varianten av extensivt tak och har en uppbyggnad på cirka 2-15 cm. Oftast väljs denna typ av tak på grund av takvegetationens positiva inverkan på stadens klimat- och miljöförhållanden, liksom takets förmåga att absorbera upp till 50 % av den nederbörd som faller.

Gemensamt för extensiva gröna tak är att de kräver ett mycket tunt jordlager och endast begränsat underhåll. Därför är det bara mycket härdiga och torkresistenta växter som kan växa på taket, och vanligtvis planteras extensiva tak med sedumarter, gräs och suckulenter. Normalt behöver de rensas från ogräs och gödslas 1-2 gånger per år. De extensiva taken kan normalt ej beträdas för annat än för underhåll.

Ett extensivt tak tillför inte byggnaden speciellt mycket extra vikt och som en tumregel kan viktbelastningen jämföras med vikten av ett tegeltak. Här finner du ytterligare information om systemuppbyggnad på BGreen-it gröna tak.​Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se