Extensiva och intensiva gröna takIntensiva gröna tak - Detta är typiska BGreen-it takträdgårdar vilket innebär takterrasser med buskar, rabatter och gräsmattor som kräver regelbunden bevattning, gödning och annat underhåll. Dessa kategoriseras som intensiva på grund av att de kräver relativt mycket underhåll. Intensiva tak har en uppbyggnad på cirka 300-1000mm och är tänkta att skötas och användas som konventionella trädgårdar på mark, där växterna sköts individuellt precis som om de var planterade i en växtbädd på marknivå.

Gröna tak byggda i marknivå över exempelvis underjordiska parkeringshus och liknande kan bära ett så pass tjockt jordlager att träd kan planteras på denna yta. Läs mer om uppbyggnaden av våra intensiva gröna lösningar med BGreen-it takträdgårdar.

Semi-intensiva gröna tak - också kända som halvintensiva tak. Detta är en enklare variant av de intensiva gröna taken och basväxter och buskar kan planteras på dessa, då de anläggs med en djupare överbyggnad, ca 100-200mm. Perfekt för att skapa gröna livsrum på tak i tätbebyggda områden. Läs mer om systemuppbyggnader för ytterligare information om semi-intensiva gröna tak.

Extensiva gröna tak - sedumtak är den vanligaste varianten av extensivt tak och har en uppbyggnad på cirka 2-15 cm. Det finns dock även andra typer av plantering som ingår i kategorin extensiva tak, däribland gräs- och örtväxter. Gemensamt för extensiva gröna tak är att de kräver ett mycket tunt jordlager och endast begränsat underhåll. Normalt behöver de rensas från ogräs och gödslas 1-2 gånger per år. De extensiva taken kan normalt ej beträdas för annat än för underhåll. Här finner du ytterligare information om systemuppbyggnad på BGreen-it gröna tak.​Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka