NeutraPlus olie- og benzinudskiller

Klasse II udskiller i helstøbt beton med kapacitet fra 3 l/s til 40 l/sOlieudskillere i helstøbt beton

NeutraPlus olie- og benzinudskillere er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholdere større end Ø 800 mm har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Alle indbygningskomponenter er udført i kraftigt rustfrit stål.

Udskillerens betonbeholder er normalt opdriftsikret i sig selv pga. dens tunge egenvægt, hvilket gør yderligere forankring unødvendigt. Ved placeringer med ekstra høj grundvandsstand (GVS) kan vi tilbyde ekstra opdriftssikring i form af "stivere" til omstøbning eller udragende bund.

Tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D

Beholderen klarer tillige tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), således at den kan overkøres uden aflastningsplade, og tømningsbilen kan komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke hvis den tømmes helt.

Anvendelse af benzin- og olieudskilleren

NeutraPlus olie- og benzinudskillere anvendes typisk ved autoværksteder, mindre p-arealer og øvrige steder, hvor der kan forekomme oliespild.

NeutraPlus Olieudskiller og benzinudskiller


Funktion og kapacitet

NeutraPlus er forsynet med et automatisk flydelukke, som lukker for afløbet, når opsamlingsvolumen er nået, så udslip undgås. Flydelukket er indbygget i et beskyttelsesrør, som styrer og beskytter flydelukket.

NeutraPlus klasse II olie- og benzinudskilleren kan fås med en nominel kapacitet fra 3-40 l/s. NeutraPlus anvendes som en del af et udskilleranlæg med foranliggende sandfang og evt. prøveudtagningsbrønd. De udskilte letflydende væsker (olier) kan fjernes uafhængig af slamlageret.

Sandfang

Sandfangets størrelse udregnes jævnfør EN-858 ud fra forventet mængde sand og slam, spildevandstype og vandstrøm samt olieudskillerens nominellestørrelse (NS) i l/s, der er placeret i 3 tilførselsgrupper.

Lille belastning: 100 x NS
Middel belastning: 200 x NS
Stor belastning: 300 x NS

Som grundregel bør der minimum anvendes et sandfang på 2500 liter, hvis der bruges højtryksrens. Automatiske bilvaskeanlæg skal minimum have et sandfang på 5000 liter.Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele

  • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
  • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring.
  • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
  • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
  • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet.
  • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
  • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes.


Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Her kan du se hele vores udvalg af alarmer til olie- og benzinudskillere


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk