Monotec900x900px4

Monotec gabioner - steinmurer til landskapsdesign

I løpet av de siste år har bruken av gabioner hatt stor innflytelse på nytenkning i landskapsarkitektur

Nytenkning i landskapsarkitektur

I løpet av de siste år har bruken av gabioner hatt stor innflytelse på nytenkning i landskapsarkitektur.

Gabionsvegger kan gi tradisjonelle terrengmurer nye muligheter, og de kan også skape nye dimensjoner i arkitekturen. De mange konstruksjonsvariantene gir mulighet for å koble elementene sammen i strukturer og former, slik at man får en vedvarende god og stabil funksjonalitet. Samtidig får man stor frihet til estetiske utformninger.

Bruksområder

Gabioner har mange bruksområder, blant annet som støttemurer og frittstående vegger, utjevning av mindre ujevnheter i terreng, rominndelinger, hagemurer samt dekorasjon av bygninger.

Produktinformasjon

Med kvalitet i fokus er det blitt skapt et gjennomarbeidet system med en finish i særklasse.Korrosjonsbeskyttelsen er en 350-450 g/m2 Galfan-belegning, en spesiell sink/aluminiumslegering, som forlenger stålets levetid ca. 3 ganger i forhold til en tradisjonell varmforsinking. Galfan-belegningens vedheft til stålet gjør det mulig å bearbeide gabionene etter overflatebehandlingen, helt uten risiko for avskalling.

Dette kan være en fordel spesielt ved maskinfylling av gabioner. På forespørsel kan Monotec gabioner leveres i rustfritt stål. Som standard leveres Monotec gabioner med tråddiametre på enten 3,55 mm, 4,5 mm eller 5,0 mm samt 6 mm stikklåser. Maskevidden er som standard 100 x 100 mm.Ved bruk av fint fyllmateriale benyttes et finmasket frontgitter med en maskevidde på 50x100 mm.

Valg av fyllmateriale

Fyllmateriale vil typisk være knuste eller runde steinmaterialer med en dimensjon som passer til maskevidden på trådgitrene.

  • Til maskevidden 100x100 mm velges det normalt en fraksjon på 100-200 mm.
  • Til maskevidden 50x100 mm vil den optimale fraksjon være 80-150 mm.

 

Andre materialer, for eksempel knust tegl eller mur eller betong kan også brukes. Oppfylling med friksjonsjord eller organisk fyll kan normalt ikke anbefales og bør kun skje etter avtale.

Låsesystem - Monotec gabionene leveres med tre låsesystemer, som kan tilpasses det aktuelle behov og krav til estetikk og funksjon.

Monotec Laasesystem S
Monotec standard

Fordelen ved dette låsesystemet er at det oppnås en veldig sterk, formstabil og robust samling. Samtidig er det enkelt å montere, og montasjetiden for Monotec standard gabion ligger typisk på under 10 min/m² fasade.

Monotec Laasesystem Standard
R-gabion - sikkerhetsgabioner

Som overbygging på den tradisjonelle Monotec gabion har fabrikken utviklet sikkerhetsgabionen R-gabion. Denne gabionstypen er hovedsakelig utviklet til bruk i forbindelse med offentlige institusjoner, lekeplasser og andre steder hvor sikkerhet er i høysetet. R-gabion er også utformet med øyer i alle frie ender, men slik at alle frie ender er plassert på innsiden av gabionen, slik at risikoen for å henge fast i gabionen er minimal. Med S-gabion er det tatt hensyn til alle tenkelige utfordringer.

Monotec Roko - med spiralsamling

Denne type baseres på en spiralsamling. Låsesystemet er generelt svekket i forhold til øvrige typer, fordi alle krefter overføres til gabionens sveisede punkter. Som Monotec standard gabionen er risikoen for å henge fast i gabionen tilstede, og av den grunn kan den ikke anbefales å settes opp i beferdede områder.Da samlingen kan fremstå mindre elegant enn hos øvrige typer, benyttes denne løsningen typisk på steder hvor det estetiske veier mindre. Likevel er montasjetiden typisk lengre for Monotec Roko enn for de to andre systemer, på grunn av at låsesystemet generelt er mer “levende”. I praksis er den materialerelaterte prisreduksjon ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den samlede konstruksjon blir billigere.

Byggeklodsprincippet

Det er en myriade av konfigurasjonsmuligheter med Monotec gabioner, komponert av modulære konstruksjonsprinsipp. Systemet består av flere standardstørrelser og 4 forskjellige typer moduler (byggesteinene ): basen, side, topp og sidelobe.

Standard størrelser av gabioner

  • Lengden av modulene: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 eller 3 m
  • Bredden av modulene: 0,3, 0,5, eller 1 m
  • Høyden av modulene: 0,5 eller 1 m

Monotec gabioner leveres som løse nettverk som er satt sammen på stedet.

Forklaring av 4 moduler

For å unngå doble vegger består MonoTec gabioner av 4 forskjellige moduler: base, side, topp og sidelobe. Skissene viser 4 moduler, og de røde linjene markerer sider som ikke er i den aktuelle modulen.

Til å begynne med, bør du alltid bruke en "Basen" modul med 6 sider. Du må bygge en boks på en forlengelse, kan du bruke en "Side" modulen. Dette sparer en slutt gavl.

Tilsvarende når du bygger en boks på toppen. Det du trenger en "topp" modul. Skulle du bygge en side, bruker en "Pagetop" modul.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.