Neutraplus1182x688

NeutraPlus olie- og benzinudskiller

NeutraPlus olie- og benzinudskiller

Olieudskillere i helstøbt beton

Klasse II udskiller i helstøbt beton med kapacitet fra 3 l/s til 40 l/s. Vores NeutraPlus olie- og benzinudskillere er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholdere større end Ø 800 mm har en gods-tykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejset armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Alle indbygningskomponenter er udført i kraftigt rustfrit stål.

På grund af udskillerens tunge egenvægt er betonbeholderen normalt opdriftsikret i sig selv, hvilket gør det unødvendigt med yderligere forankring. Men hvis du har en placering med ekstra høj grundvandsstand (GVS), kan vi tilbyde ekstra opdriftssikring i form af "stivere" til omstøbning eller udragende bund.

Tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D

Beholderen kan desuden klare et tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), så du kan overkøre beholderen uden aflastningsplade, og tømningsbilen kan derfor komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - selv ikke hvis du tømmer den helt.

Anvendelse af benzin- og olieudskilleren

Du anvender typisk NeutraPlus olie- og benzinudskillere ved autoværksteder, mindre p-arealer og øvrige steder, hvor der kan forekomme oliespild.

NeutraPlus olie- og benzinudskiller

Funktion og kapacitet

NeutraPlus er forsynet med et automatisk flydelukke, som lukker for afløbet, når opsamlingsvolumen er nået, så du undgår udslip. Flydelukket er indbygget i et beskyttelsesrør, som styrer og beskytter flydelukket.

NeutraPlus klasse II olie- og benzinudskilleren kan fås med en nominel kapacitet fra 3-40 l/s. Du anvender NeutraPlus som en del af et udskilleranlæg med foranliggende sandfang og evt. prøveudtagningsbrønd. Du kan derefter fjerne de udskilte letflydende væsker (olier) uafhængig af slamlageret.

Sandfang

Du udregner sandfangets størrelse jævnfør EN-858, ud fra forventet mængde sand og slam, spildevandstype og vandstrøm samt olieudskillerens nominelle størrelse (NS) i l/s, der er placeret i 3 tilførselsgrupper.

Lille belastning: 100 x NS
Middel belastning: 200 x NS
Stor belastning: 300 x NS

Som grundregel bør du minimum anvende et sandfang på 2500 liter, hvis der bruges højtryksrens. Automatiske bilvaskeanlæg skal minimum have et sandfang på 5000 liter.

Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele:

 • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
 • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder, kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring
 • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
 • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
 • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet
 • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
 • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes

Download

 • Brochure - Neutra olie- og benzinudskillere

 • Datablad - NeutraPlus olie- og benzinudskillere

  Datablad - MallSed sandfang

  Datablad - NeutraSed OU sandfang

  Datablad - Alarmsystemer til olie- og benzinudskillere

  Datablad - Tilbehør til udskillere

 • Udbudstekst - NeutraPlus olie- og benzinudskillere - Word

 • Placering af alarmføler - NeutraPlus olie- og benzinudskillere

 • Installationsvejledning - Olie- og benzinudskillere

  Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion - Sandfang og Olieudskiller/Koalescensudskiller

 • Sikkerhed ved løft og transport af beton- og udskillerelementer

  Leistungserklärung - NeutraPlus olie- og benzinudskillere

  CE dokumentation - NeutraPlus olie- og benzinudskillere

OMS 1 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.