Neutrasub 1182X688

NeutraSub olie- og benzinudskillere

NeutraSub olie- og benzinudskillere

Udskillere i helstøbt beton med integreret sandfang

Klasse II udskillere i beton med integreret sandfang og mulighed for indbygget prøveudtagningsenhed med kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.

NeutraSub olie- og benzinudskilleren er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281 og er belagt med en olie- og benzinbestandig overfladebehandling. Beholdere, der er større end Ø 800 mm, har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med et maskinsvejset armeringsnet, hvilket giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid.

NeutraSub er  desuden forsynet med et integreret sandfang, og der er mulighed for at få den med indbygget prøveudtagningsbrønd, der betyder, at den kan installeres under trange forhold.

Opdriftssikret udskiller, der kan klare tung trafikbelastning

Betonbeholderen er normalt opdriftssikret i sig selv p.g.a. dens tunge egenvægt, hvilket gør det unødvendigt med yderligere forankring. Skal du installere udskilleren på lokationer med ekstra høj grundvandsstand (GVS), kan du tilkøbe ekstra opdriftssikring i form af "stivere" til omstøbning eller udragende bund.

Betonbeholderen er desuden designet til at klare et tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), således at den kan overkøres uden aflastningsplade. Det betyder, at tømningsbilen kan komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud.

NeutraSub olie- og benzinudskillere

Funktion, kapacitet og automatisk flydelukke

NeutraSub klasse II benzin- og olieudskillere har en nominel kapacitet fra 3 - 30 l/s. NeutraSub udskilleren har et integreret sandfang på op til 6000 liter, og udskilleren har mulighed for indbygget prøveudtagningsenhed.

Udskilleren er forsynet med en automatisk flydelukke, som lukker for afløbet, når dens opsamlingsvolumen er nået, så du undgår udslip. Flydelukket er indbygget i et beskyttelsesrør, som styrer og beskytter flydelukket. Alle indbygningskomponenter er udført i kraftigt rustfrit stål.

Anvendelse - ideel hvor pladsen er trang

På grund af det integrerede sandfang, er NeutraSub olie- og benzinudskilleren særligt anvendelig, hvor pladsen er trang, og samtidig er installationsomkostningerne mindre i forhold til traditionelle udskilleranlæg, med sandfang placeret foran udskilleren.

Du bruger typisk NeutraSub ved autoværksteder, tankstationer og påfyldningspladser og P-kældre, samt mindre p-arealer og øvrige steder, hvor der kan forekomme oliespild.​

Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele:

 • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
 • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder, kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring
 • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
 • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
 • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet
 • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
 • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes

Download

 • Brochure - Neutra olie- og benzinudskillere

 • Datablad - NeutraSub olie- og benzinudskillere

  Datablad - Alarmsystemer til olie- og benzinudskillere

  Datablad - Tilbehør til udskillere

 • Udbudstekst - NeutraSub olie- og benzinudskillere

 • Placering af alarmføler - Neutrasub

 • Installationsvejledning - Olie- og benzinudskillere

  Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion - Sandfang og Olieudskiller/ Koalescensudskiller

 • Sikkerhed ved løft og transport af beton- og udskillerelementer

  Leistungserklärung - NeutraSub olie- og benzinudskillere

  CE dokumentation - NeutraSub olie- og benzinudskillere

OMS 1 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.