DR Byen - Cykelskjul med färgglad och lekfull design

Ett grönt tak med frodig och varierad utformningI DR Byen pryder nu BGreen-it sedumsystemet cykelskjulens tak som därmed fått ett frodigt och tilltalande utseende. En varierande färgprakt kan nu ses året om från de kringliggande byggnaderna.

I detta projekt är de gröna taken lagda på TRP stålplåt med utlopp i mitten. Det är alltid viktigt att utloppet är görs tillgängligt för inspektion och att det är mörklagt, så att växterna inte ska växa in i utloppet och täppa igen det. Därför är ett traditionellt bladfång omgivet av sten inte en lösning att föredra. Här har man i stället valt en inspektionsbox, vilken ger god dränering och möjliggör inspektion av utloppet. På TRP-plåten rullas en VLU-300 vattenhållande skyddsduk ut. Ovanpå denna läggs DiaDrain 25H dräneringsplattor. Över utloppet görs ett hål i dräneringsplattan ner till inspektionsboxen KSE-06.

Fiberduken VLF-150 läggs ut på dräneringsplattan. Vid inspektionsboxen läggs fiberduken något upp mot sidorna för att jordsubstratet ska hållas borta från utloppet. Ovanpå fiberduken placeras jordsubstratet SEM och slutligen läggs BG Premium sedummattor eller sådd av sedumskott/sedumpluggar ut.

DR Byen - Referensprojekt BG Byggros


Anläggningsår: 2015

​​​​​​​System: BGreen-it Sedum 100 kg

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se