Lighthouse, Aarhus

Exklusiva takträdgårdar och sedumtak med BGreen-it takträdgård och BGreen-it Sedum 100
Fyrbyggnaden i Århus är inredd med lägenheter som ligger några meter från havet. Med BGreen-it Takträdgårds-system har vi upprättat gröna takträdgårdar i marknivå. Trädgården består av gångbanor, perenner och gräs. Dessutom är det etablerat ett omfattande sedumtak. Den är anlagd med BGreen-it Sedum 100 kg sedumpluggar.
​​​​​​​Anläggningsår: 2011-2013

Kvadratmeter: 6265

System: BGreen-it Takträdgård och BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenör: Buus anlægsgartner

Uppbyggnad: Enkadrain dräneringsmattor är utlagda under 5500 m2 stigar, brandvägar och gräsarealer med makadamuppbyggnad som också är tilltänkt som brandväg. Diadem 350 är lagt under den resterande arealen med växtbädd (765 m²).
​​​​​​​
Lighthouse Aarhus - exklusiva takträdgårdar och sedumtak med BGreen-it takträdgård och BGreen-it Sedum 100


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se