Triax Geonet 3000X1000px

Tensar TriAx geonet

Tensar TriAx geonet - förstärker bärlagret och förhindrar sättningar

Tensar TriAx var det första geonätet som utvecklades och tillverkades med en tri axiell (treaxlig) ramstruktur, vilket var revolutionerande 2007.

TriAx geonät introducerades för att vara ett betydande framsteg inom geoteknik och har sedan dess visat sin unika styrka i att stabilisera och förstärka svåra markförhållanden.

Bättre kilning och retention

TriAx geonet är tillverkad av en extruderad polypropenskiva, som sedan stansas med en serie hål som sträcks. Detta resulterar i att den hexagonala strukturen består av knutförband med extremt hög draghållfasthet och styva fyrkantiga ribbor som bildar liksidiga triangulära öppningar.

Denna unika nätstruktur, i kombination med större masktjocklek och nodhållfasthet, innebär betydligt bättre fastkiling och kvarhållning av friktionsmaterialet. Vilket leder till en exceptionell funktion hos det mekaniskt stabiliserade lagret, och bidrar till att minska basskiktets tjocklek, öka bärlagrets livslängd, avsevärt minska differentialsättningar och möjliggöra etablering på svag undergrund.

Tryckfördelning över 360°

Från naturens sida är tryckspridningen 3-dimensionell och fungerar radiellt på alla nivåer. Triax distinkta treaxliga struktur efterliknar naturen, då nätet har styvhet i 3 huvudriktningar. Den säkerställer hög styvhet 360 grader runt och ger ett effektivt stabiliserande skikt som, installerat på trafikerade områden, är överlägset de konventionella biaxiala geonäten.

Fördelar med Tensar TriAx

 • Kan minska basskiktets tjocklek
 • Ger ökad livslängd

 • Klarar mycket tunga belastningar

 • Kan användas på svaga underlag

 • Minskar mängden fyllnadsmaterial

 • Minimerar grävning och borttagning av material

Download

 • Tensar TriAx - Brochure

  Tensar TriAx - Designmanual

  Tensar bundstabilisering - Brochure

  Spectra System - Brochure

 • Tensar TriAx 130 geonet - Teknisk datablad

  Tensar TriAx 150 geonet - Teknisk datablad

  Tensar TriAx 160 geonet - Teknisk datablad

  Tensar TriAx 170 geonet - Teknisk datablad

 • TENSAR TriAx tx130s - EPD dokumentation

  TENSAR TriAx tx150 - EPD dokumentation

  TENSAR TriAx tx160 - EPD dokumentation

  TENSAR TriAx tx170 - EPD dokumentation

  TENSAR TriAx tx180 - EPD dokumentation

  TENSAR TriAx tx190l - EPD dokumentation

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag