Salling Rooftop

Sedumbackar på toppen av Århus byggnader
BG Byggros Salling Rooftop


Salling Rooftop är en ny spektakulär takterrass på toppen av varuhuset Salling i Århus centrum. Takterrassen kan användas av Sallings kunder. Det är ett lugnt rekreationsområde som är byggt som ett stort urbant område med gröna områden med sedumbackar, kaféer och plats för umgänge på toppen av Århus.

I nära samarbete med entreprenören, N. Buus & Co, har BG Byggros konstruerat och levererat DiaDrain dräneringsplattor och BGreen-it Sedumbackar. DiaDrain-avloppsplattorna fungerar både dränering och dagvattenhantering.​​​​​​​


Anläggningsår: 2017

System: BGreen-it Sedumbackar

Entreprenör: N. Buus & CoGalleri
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se