Christiania

Den Gröna Återvinningshallen med ett BGreen-it DiaCell grönt tak


Den Gröna Återvinningshallen i Christiania fick taket klätt med ett grönt BGreen-it DiaCell sedumtak som passar perfekt in i den omgivande miljön. BGreen-it DiaCell blev valt till Den Gröna Återvinningshallen, eftersom denna taklösning är utvecklad till sluttande tak med stor lutning.​

DiaCell BGreen-it passar till halvcirkelformade tak

BGreen-it DiaCell är ett mycket flexibelt system som kan användas i de flesta utformningar och taklutningar, som på detta böjda tak där sidorna har en lutning av över 50o.

DiaCell-systemet ligger som sadeln på en häst utan perforeringar av takmembranet. Den 8,5 mm tjocka vattenhållande geotextilen ligger löst, men är fäst vid den rotfasta överlagspappen som ett kardborrband. Geonätet säkerställer ett likformigt drag/tryck fördelat över hela taket.

Geocellerna läggs ovanpå geonätet och fästs ihop till en sammanhängande yta. Geocellerna hakar sig fast i geonätet via små tappar i botten. Det extensiva jordsubstratet SEM fylls i geocellerna och de 30 mm tjocka sedummattorna läggs ut och skruvas fast på de underliggande geocellerna.

På tak med takås används en speciell takåsvinkel för att ansluta geocellerna mellan de två takytorna.

Anläggningsår: 2013
System: BGreen-it DiaCell
Entreprenör: Installerat av volontärer

Den Gröna Återvinningshallen med ett BGreen-it DiaCell grönt tak


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se