Köpenhamns polis - Lokalstation Nordost

BGreen-it Takträdgård på polisstationen i KöpenhamnBGreen-it Takträdgård på fjärde våningen i centrala Köpenhamn

I centrala Köpenhamn ligger denna härliga takträdgård på fjärde våningen. Här omges träterrassen och stigar av sedumplanteringar, gräs, buskar och små träd. I trädgården växer sedum, gräs, buskar och små träd vid terrasser och stigar. Här är det möjligt att vistas året runt.

Den intensiva gröna takträdgården har etablerats med en typisk kombination av öppna ytor och grönområden. Varje område kräver olika strukturer och de gröna områdena kantas av RDA kantavslut med fästen som i detta fall är trall.

RDA kantavsluten är höjdreglerade på ett skikt av 2/8 mm stenkross som fylls i DiaDrain 40H dräneringsplattan. Istället för stenkross kan även betong användas. Träterrassens bjälklag stöds av justerbara distansfötter. På ett inverterat tak ska distansfötterna sättas ovanpå en brandduk eller på ett 50 mm tjockt lager stenkross.

BGreen-it Takträdgård Köpenhamns Polis
BGreen-it Takträdgård Köpenhamns Polis


Valet av växter bestämmer jordsubstratets tjocklek

För sedum, torktåliga örter, gräs och perenner används 100 mm och buskar och mindre träd upp till ca. 500 mm jordsubstrat. Droppbevattningsslangar är placerade runt de mer vattenkrävande växterna som clematis, som i denna trädgård har planterats längs väggarna.

Alla takbrunnar måste kunna inspekteras, så vid dräneringssystemet har det monterats höjdinställbara inspektionsboxar BLH-30. De är snabba att installera och inte särskilt synliga på terrassens däck.


Anläggningsår: 2013

Kvadratmeter: 133

System: BGreen-it TakträdgårdKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se