Koppartornet på Panum

Lösningen BGreen-it ger en grön känsla på koppartornet vid Panum InstituteDet är inte bara forskarna som drar nytta av koppartornet vid Panum Institute i Nørrebro i Köpenhamn. Köpenhamnare använder också den vackra gröna banan på höjden på andra våningen genom den spektakulära konstruktionen. Köpenhamnare och turister kan njuta av byggnadens gröna landskap på höjden på andra våningen vid Panums nya koppartorn och uppleva staden och de omgivande gröna taken från ett helt nytt perspektiv.

Idén med projektet är att skapa ett grönt urban campus mitt i inre Nørrebro, som hanterar trafik, parkering, service och studierum utomhus på ett och samma ställe. Samtidigt skapar det gröna taklandskapet massor av stadsliv och gröna rekreationsupplevelser för studenter, besökande och alla Nørrebros invånare. Med projektet övervägs gröna tak i ett större sammanhang, så att inte bara gröna takens förmåga att lösa översvämningsproblem relaterade till skyfall och monsterregn, utan också skapa flera olika gröna andrum i staden som alla kan få nytta av.

Specialbyggda gröna tak på Koppartornet


Gångbro, gröna områden och specialbyggda gröna tak

Landskapets huvudsakliga koncept är en gångbro som sicksackar ner genom området. Vägen leder besökare över biotoper av vild dansk natur när de passerar en serie gröna takträdgårdar ovanpå de nedre byggnaderna som omger koppartornet.

På de låga byggnaderna har gröna tak med växter och träd etablerats, vilket skapar ett vackert landskap. De gröna taken läggs med en speciell grund. Det krävs nämligen rätt jord och struktur för att få ett livskraftigt grönt tak som inte skadar huset nedunder.

Taket är därför konstruerat med dränering och vattenreservoar som kan ta upp 20 liter vatten per m2. Vattenreservoaren lagrar vattnet till torra perioder, vilket gör att växterna kan få vatten under längre varma perioder. I en vanlig trädgård kan växterna ta upp vatten från råjorden 30 cm ned. Så fungerar det inte på ett grönt tak. Här måste jordlagret vara så tunt som möjligt så att taket inte belastas.Specialutvecklat jordsubstrat ger optimala förutsättningar

Vi har utvecklat ett speciellt jordsubstrat vilket är anpassat till de växter som kommer att gro på de gröna taken. Jorden är mycket lätt och består av olika komponenter beroende på vilka växter som ska gro på taket.

Jorden får inte vara för näringsrik eftersom det kan ge mycket ogräs, så det är viktigt att hitta rätt balans för att få rätt växter att växa på taket.


Anläggningsår: 2016

Kvadratmeter: 1000

System: BGreen-it Takträdgård

Entreprenör: SLA - LandskabsarkitekterLyssna på vår konsult Torben Hoffmann som beskriver jordens komponenter och struktur på takträdgården vid Panum Institute i Köpenhamn

Hör Torben Hoffmann beskriva komponenterna och uppbyggnaden av underlaget på takträdgården på Panum Instituttet i Köpenhamn


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
​​​​​​​info@byggros.se