Koppartornet på Panum Institute

Lösningen BGreen-it ger en grön atmosfär med imponerande utsiktDet är inte bara forskarna som drar nytta av koppartornet vid Panum Institute i Nørrebro i Köpenhamn. Köpenhamnare använder också den vackra, gröna gångbanan som löper ovanpå den imponerande konstruktionen. Köpenhamnsbor och turister kan njuta av byggnadens gröna landskap från andra våningen i Panums nya koppartorn. De kringliggande gröna taken ses från ett helt nytt perspektiv.

Syftet med projektet är att skapa ett grönt, urbant campus mitt i inre Nørrebro, som faciliterar trafik, parkering, service och studierum utomhus på ett och samma ställe. Samtidigt skapar det gröna taklandskapet ett rikt stadsliv och gröna rekreationsupplevelser för studenter, besökare och alla Nørrebros invånare. Projektet visar att gröna tak skapar fler möjligheter än att bara lösa översvämningsproblem relaterade till skyfall och monsterregn. Det skapas också flera olika gröna oaser i staden som alla kan dra nytta av.

Specialbyggda gröna tak på Koppartornet


Takträdgård med gångbro i gröna omgivningar

Lösningen består av en fin gångbro som sicksackar ner genom området. Vägen leder besökare över biotoper av naturligt, danskt växtliv. Den passerar gröna takträdgårdar ovanpå de nedre byggnaderna som omger koppartornet.

På de låga byggnaderna har gröna tak med växter och träd installerats, vilket skapar ett vackert landskap. De gröna taken anläggs med ett speciellt grundmaterial. Det krävs nämligen rätt jord och struktur för att få ett livskraftigt grönt tak som inte skadar byggnaden under.

Taket är konstruerat med dränering och en vattenreservoar som kan lagra upp 20 liter vatten per m2. Vattenreservoaren lagrar vattnet till torra perioder, vilket gör att växterna kan tillgodogöra sig vatten under längre varma perioder. I en vanlig trädgård kan växterna absorbera vatten från råjorden 30 cm ned. Så fungerar det inte på ett grönt tak. Här behöver jordlagret vara så tunt som möjligt så att taket inte belastas.Specialutvecklat jordsubstrat ger optimala förutsättningar på ett grönt tak

Vi har utvecklat ett speciellt jordsubstrat vilket är anpassat till de växter som kommer att växa på de gröna taken. Jorden är mycket lätt och består av olika komponenter beroende på vilka växter som ska gro på taket.

Jorden får inte vara för näringsrik eftersom det kan främja ogrästillväxten. Det är viktigt att hitta en god balans för att få rätt växter att växa på taket

Anläggningsår: 2016

Kvadratmeter: 1000

System: BGreen-it Takträdgård

Entreprenör: SLA - LandskabsarkitekterLyssna på vår konsult Torben Hoffmann som beskriver jordens komponenter och struktur på takträdgården vid Panum Institute i Köpenhamn

Hör Torben Hoffmann beskriva komponenterna och uppbyggnaden av underlaget på takträdgården på Panum Instituttet i Köpenhamn


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
​​​​​​​info@byggros.se