Moesgaard Museum, Århus

BGreen-it Takträdgård gav Moesgaard Museum ett unikt grönt uttryckEn byggnad i harmoni med omgivningen med BGreen-it Takträdgård

Det gröna taket på Moesgaard Museum är utformat som en intensiv takterrass som allmänheten kan beträda. Det gröna taket är utformat så att byggnaden harmonierar med de vackra omgivningarna söder om Århus.

Taket på den 15.500 m2 utbyggnaden av Moesgaard Museum sluttar upp från det omgivande landskapet med 10° taklutning i en sträcka av 110 meter. Takets utformning inbjuder till aktiviteter för besökare, till exempel picknick, lek eller konserter. Detta ställer stora krav på det gröna takets konstruktion.

För att förhindra glidning över tid har skifferströdd rothämmande takpapp använts i stället för rotspärrsfolie. Ovanpå detta har en fuktbevarande skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarsplattor samt filterduk lagts. Innan utläggning av rullgräs lades 25 cm SIM jordsubstrat. För optimal rotkontakt mellan rullgräs och jordsubstrat lades ytterligare 3 - 5 cm harpad matjord. På grund av den tunna strukturen ska taket vattnas under torra perioder. Var sjätte meter har det monterats vattenbromsar, så kallade fiskben, på takmembranet för att vattnet ska samlas upp och ledas bort i sektioner.

Idag är Moesgaard Museum en trevlig plats och rekreationsområde för lek och aktiviteter.

Anläggningsår:  2012-2013
Kvadratmeter: 9.000
System: BGreen-it Takträdgård
Entreprenör: Danjord

Moesgaard Museum, Århus - BG Byggros Gröna tak


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se