Moesgaard Museum, Århus

Med en BGreen-it Takträdgård har Moesgaard Museum fått ett unikt grönt uttryckEn byggnad i harmoni med omgivningen

Det gröna taket på Moesgaard Museum är utformat som en intensiv takterrass med allmän tillgång. Det gröna taket är utformat så att byggnaden är i harmoni med de vackra omgivningarna söder om Århus.

Taket på den 15.500 m2 utbyggnaden av Moesgaard Museum sluttar upp från det omgivande landskapet med 10° taklutning i en sträcka av 110 meter. Takets utformning inbjuder till aktiviteter för besökare, till exempel picknick, lek eller konserter – något som ställer stora krav på det gröna takets konstruktion.

För att förhindra glidning med tiden har skifferströdd rothämmande takpapp använts i stället för rotspärrsfolie. Ovanpå detta har en fuktbevarande skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarsplattor samt filterduk lagts. Innan utläggning av rullgräs lades 25 cm SIM jordsubstrat. För optimal rotkontakt mellan rullgräs och jordsubstrat lades ytterligare 3 - 5 cm harpad matjord. På grund av den tunna strukturen ska taket vattnas under torra perioder. För var sjätte meter har det monterats vattenbromsar, så kallade fiskben, på takmembranet för att vattnet ska samlas upp och ledas bort i sektioner.

Idag är Moesgaard Museum i harmoni med omgivningen och området har fått en ny rekreativ plats för lek och aktiviteter.

Anläggningsår:  2012-2013
Kvadratmeter: 9.000
System: BGreen-it Takträdgård
Entreprenör: Danjord

Moesgaard Museum, Århus - BG Byggros Gröna tak


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se