Novo Nordisk Naturpark

En grön BGreen-it Takträdgårds-lösning som bidrar naturligt  till naturparkens biodiversitet
En naturpark på parkeringsdäcket

I området runt Novo Nordisks huvudkontor i Bagsværd har det etablerats en 6.500 m² BGreen-it Takträdgård. Takträdgården är i nivå med den omgivande terrängen och därför uppfattar inte besökande att det finns ett parkeringsdäck under marken. Naturparken är designad och projekterad av landskapsarkitekterna SLA. Skælskør Anlægsgartnere. Byggros har levererat alla system till de gröna taken. Den gröna taklösningen är utformad för att sammansmälta med de gröna omgivningarna. Designen bakom är Henning Larsen Architects.

BGreen-it bidrar till den biologiska mångfalden

Naturparkens 31.000 m2 landskap, fungerar som en stor BGreen-it Takträdgård. De gröna taken på byggnaderna är utformade med en blandning av gräs och ängsvegetation med ett minimalt innehåll av sedum. Detta ger ett naturligt intryck med en växtkomposition som har maximal vattenabsorption och avdunstning och även bidrar till naturparkens biologiska mångfald.

Novo Nordisk Naturpark - BG Byggros
Novo Nordisk Naturpark - BG ByggrosHär finner du alla typer av gröna tak

På Novo Nordisk finns alla typer av gröna tak representerade; extensiva, semi-intensiva och intensiva. Stora delar av vegetationen är planterad med vilda biotoper från URBAN Biotoper; gräsmark, äng och skog. Planteringen på BGreen-it takträdgården är lika frodig som i naturlig terräng och det finns ingen synlig övergång mellan terrängen och det gröna taket.

I motsats till det traditionella sedumtaket som inte har en särskilt stor vattenförsörjning, arbetar Novo Nordisk naturpark främst med robusta och bosatta svenska och danska arter, vilket ger mycket större biologisk mångfald, klimatförändring och funktionellt värde.

Idén är att besökande ska kunna gå runt i den vilda naturen och därför är gångstigar placerade runt och mellan rabatterna. Gångstigarna har etablerats genom att låt DiaDrain 40H dräneringsplattorna vara genomgående. Dräneringsplattan har fyllts med 2/8 mm stenkross, i vilken plattorna ligger. Även andra beläggningar som plattor, asfalt, et cetera kan väljas för denna lösning.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller info@byggros.se