ØsterGro - En takodling mitt i Köpenhamn

Ett vackert och funktionellt ekologiskt lantbruk på taketPå Österbro i Köpenhamn ligger en takodling som kallas ÖsterGRO. Takodlingen fungerar som ett vanligt minijordbruk med grönsaker, bin, höns, kaniner och ett växthus som också används som en restaurang.

I stadsmiljö är temperaturen ofta högre än på landet samtidigt som de omgivande byggnaderna ger en mer skyddad miljö. Därför är det klokt att etablera ett ekologiskt minijordbruk på fjärde våningen i Köpenhamn.

ÖsterGRO är byggt ovanpå ett gammalt parkeringshus. Strukturen är gjord som en klassisk BGreen-it takträdgård med en 40 mm DiaDrain 40H vattenreservoar, VLF200 filterduk och sedan 400–500 mm jordsubstrat. För att skapa optimala odlingsförhållanden för grönsaker och växter används en speciell blandning av jordsubstrat med en extra hög halt av organiskt material. PH-värdet, ledningsvärde och näringsinnehåll är noga avpassat.

För att få störst möjliga växtytor har jordsubstraten placerats i upphöjda växtbäddar. På så sätt kan man också plantera på de lutande sidorna.

Anläggningsår: 2013

Kvadratmeter: 133

System: BGreen-it Takträdgård

Entreprenör: Alletiders Anlæg ApS

ØsterGro - En takodling mitt i Köpenhamn


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller info@byggros.se