Rågeleje - Vackert sommarhus designat av Kim Utzon

En BGreen-it DiaCell Takträdgård i gröna omgivningar med utsikt över Öresund


Takträdgård skapad med BGreen-it DiaCell

På kullens topp mellan Rågeleje och Tisvilde är utsikten bedårande vacker men vinden är ofta mycket hård. Här ligger detta vackra sommarhus med grönt tak på alla takytor. Takytorna är gjorda med en kombination av BGreen-it Sedum och BGreen-it DiaCell. Utzon sommarhus passar perfekt in i omgivningen och takarealerna kan utnyttjas till vistelse trätakterrassen.

De lutande ytorna av 30o ligger spänningsfritt från takmembranet och hålls på plats av ett geonät som ligger under geocellerna och fortsätter upp under byggnaden på det platta taket med BGreen-it sedumsystemet. De lutande sidorna hålls därigenom på plats med vikten av det platta taket.

Regnvatten lagras kortvarigt i geocellerna och dräneras långsamt i den underliggande vattenhållande dräneringsduken. Detta ger en dräneringskoefficient av endast 0,11 vid en 10 års nederbördshändelse (230 l. vatten/sek/Ha i 10 min.). Kantlisten vid takfoten svetsas fast på det underliggande tätskiktet med en cirka 20 cm bred remsa av tätskikt. Vikten av det gröna taket vilar inte på kantlisten utan fördelas jämnt över taket.Anläggningsår: 2012

Kvadratmeter: 175

System: BGreen-it Sedum på horisontella tak, BGreen-it DiaCell på sluttande tak

Entreprenör: Skælskør Anlægsgartnere A/  Galleri
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se